Załączniki do pobrania:

 • 1.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
  136 KB
 • 2.Uzasadnienie - projekt
  818 KB
 • 3.Opis dochodów - projekt
  629 KB
 • 4.Opis wydatków - projekt
  1 MB
 • 5.Opis przychodów i rozchodów - projekt
  405 KB
 • 6.Opis wydatków majątkowych - projekt
  509 KB
 • 7. Plan finansowy Biblioteki publicznej na 2013r.
  235 KB
 • 7.Plan działalności Biblioteki Publicznej na 2013r.
  145 KB
 • zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej
  301 KB
 • zał 1a dochody wg źródeł
  232 KB
 • zał 1b dochody budżetu państwa
  282 KB
 • zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol
  276 KB
 • zał 2 wydatki ogółem
  404 KB
 • zał 2a wydatki na GPPiRPA
  155 KB
 • zał 2b Zadania inwestycyjne
  181 KB
 • zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne
  199 KB
 • zał 3 Przychody i rozchody
  167 KB
 • zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone
  260 KB
 • zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień
  157 KB
 • zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP
  158 KB
 • zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP
  195 KB
 • zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP
  206 KB
 • zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP
  199 KB
 • zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST
  332 KB
 • zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych
  267 KB