• Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kołobrzeg
  164 KB
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie ogłoszenia na terenie gminy Kołobrzeg wyborów sołtysów i rad sołeckich
  167 KB
 • Zawiadomienia o zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
  235 KB
 • Terminarz zebrań wyborczych
  111 KB
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania i przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kołobrzeg
  137 KB
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kołobrzeg
  155 KB