Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kołobrzeg


Wójt Gminy Kołobrzeg Zarządzeniem nr 103/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku wyznaczył na funkcję Koordynatora do spraw dostępności


Panią Wiolettę Pańtak
tel. 94 35 30 445
e-mail: w.pantak@gmina.kolobrzeg.pl