Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych w dniu 24 września 2023r.