• Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2024 nr druku 14
  192 KB
 • Załącznik do Uchwały
  361 KB
 • zmieniająca uchwałę Nr XXIII/300/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nr druku 13
  111 KB
 • Załącznik do Uchwały
  3 MB
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 Gmina Kołobrzeg” nr druku 12
  171 KB
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wyboru przedstawiciela do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty nr druku 11
  65 KB
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 10
  105 KB
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 - 2033 nr druku 9
  111 KB
 • Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 nr druku 8
  442 KB
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 7
  167 KB