Załączniki do pobrania:

 • Uchwała budżetowa 2013
  169 KB
 • 1.Opis dochodów
  626 KB
 • 2.Opis wydatków
  1 MB
 • 3.Opis wydatków majątkowych
  507 KB
 • 4.Opis przychodów i rozchodów
  402 KB
 • 5.Plan finansowy Biblioteki publicznej na 2013r.
  51 KB
 • 6.Plan działalności Biblioteki Publicznej na 2013r.
  68 KB
 • zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej
  303 KB
 • zał 1a dochody wg źródeł
  235 KB
 • zał 1b dochody budżetu państwa
  333 KB
 • zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol
  287 KB
 • zał 2 wydatki ogółem
  406 KB
 • zał 2a wydatki na GPPiRPA
  206 KB
 • zał 2b Zadania inwestycyjne
  232 KB
 • zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne
  250 KB
 • zał 3 Przychody i rozchody
  219 KB
 • zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone
  310 KB
 • zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień
  209 KB
 • zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP
  207 KB
 • zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP
  245 KB
 • zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP
  256 KB
 • zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP
  249 KB
 • zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST
  337 KB
 • zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych
  269 KB