• Zarządzenie Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczychi plakatów wszystkich komitetów wyborczych
    239 KB