• Uchwała Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 37 w Koszalinie w sprawie powołania pełnomocników Rejonowej Komisji Wyborczej nr 37 w Koszalinie, udzielenia im upoważnienia oraz ustalenia punktów odbioru protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych
    628 KB