Spis telefonów Urzędu

 

 
 

 

STANOWISKO

 

 IMIĘ I NAZWISKO

 

TELEFON

 

 

POKÓJ

WÓJT GMINY KOŁOBRZEGJerzy WOLSKI

35-30-420 

35-248-48

 

23
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  KOŁOBRZEG 

35-30-420 

35-248-48

22

 

SEKRETARZ GMINY

 

Katarzyna JANICKA-GOLONKA

 

35-30-439

 

15

 SKARBNIK GMINY Aleksander RUSS35-30-435

 

19

 RADCA PRAWNY

 Leszek KACZMAREK

 

35-30-420 

35-248-48

 
SEKRETARIATNatalia PAWELCZYK

35-30-420

35-248-48

 Fax 35-30-455

 

23

EWIDENCJA LUDNOŚCIMałgorzata KRYCIŃSKA35-30-44611
SPRAWY SPOŁECZNEMałgorzata MAZUR35-30-42604
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Paulina ŻYWINA-SAŁAK

Urszula JANIK

Aleksandra SADOWSKA

35-30-440

35-30-441

12
KSIĘGOWOŚĆ  PODATKOWA

Aleksandra KRYCIŃSKA

Izabela ZDROJEWSKA

Marta WILCZYŃSKA

35-30-438

35-30-447

13
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Dariusz DEMBSKI

Alicja BRZOZOWSKA
Bożena GRZEGORKIEWICZ

35-30-436

35-30-437

14
BIURO PODAWCZEMagdalena JELONEK35-30-43216
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Magdalena KOZYRA

Marcin STAŃCZYK

 35-30-44817
INFORMATYKArtur ANTOLAK35-30-44918
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNEPiotr CIĘSZCZYK35-30-44225
    
KIEROWNIK GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGORóża SMARUL35-30-44326
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMIMarta GRABCZAK35-30-44326
PLANOWANIE PRZESTRZENNEAleksandra KORŻEL-GERKE35-30-43327
PLANOWANIE PRZESTRZENNEHanna KISZKIEL35-30-43327
KIEROWNIK INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCHElżbieta RETYK35-30-44429

DROGOWNICTWO

DROGOWNICTWO

Anna GOLUCH

Justyna FLORYS

35-30-42928
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEJacek TWOREK35-30-43029

OŚWIATA

Budynek "B"

Wioletta LINDA

35-30-423

 

 38

 

OBSŁUGA RADY GMINY 

 Budynek "B"

Magdalena
JACHIMOWICZ
 
35-30-45339

PŁACE 

Budynek "B"

Karolina RAJZYNGIER


 

35-30-45640

KADRY

 KADRY

Budynek "B"

Marta WENCŁAW-JUSZCZAK35-30-45740

KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI I KULTURY

Budynek "B"

Małgorzata APTEWICZ35-30-45242

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Budynek "B"

Marek DOŁĘGOWSKI35-30-45042

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Budynek "B"

Aleksandra SZCZYGIELSKA 35-30-43144

GOSPODARKA KOMUNALNA

Budynek "B"

Kamila RYLOWSKA

510 572 719

35-30-427

45

GOSPODARKA ODPADAMI

Budynek "B"

Mariusz DUBIŃSKI

510 572 719

35-30-428

45

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
I SPRAWY OBRONNE 

Budynek "B"

 Andrzej CHOMICZ35-30- 44546
    

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  Budynek B

 

Kierownik  Agnieszka CHOJNACKA-SOTTEK

Zastępca Kierownika Dorota POTYRALSKA

35-425-68 

GMINNY OŚRODEK SPORTU TURYSTYKI
I REKREACJI Dźwirzyno, 

ul. Wyzwolenia 28

p.o Dyrektor
Magdalena KOŁOSOWSKA

35-260-08

35-260-09