• Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniewo (działki nr 295/3, 687-695)
    154 KB