• Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach z dnia 20.05.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzeń wodnych na dz. nr 20/2 obręb ew Błotnica, gmina Kołobrzeg
    26 KB