• Zarządzenie Nr 95 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kołobrzeg za osiągnięcia naukowe i sportowe uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg.
    342 KB