• Zarządzenie Nr 49 w sprawie planu kontroli w 2024 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
    191 KB