• Zarządzenie Nr 22a w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy w Kołobrzegu
    318 KB