• Zarządzenie Nr 47 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    225 KB