• Uchwala_w_sprawie_uchwalenia_budżetu_Gminy_na_rok_2024.pdf
  1 MB
 • Zał_1_Dochody_wg_klasyfikacji_budżetowej.pdf
  241 KB
 • Zał_1a_Dochody_wg_źródeł.pdf
  152 KB
 • Zał_1b_Dochody_budżetu_państwa.pdf
  139 KB
 • Zał_1c_Dochody_i_wydatki_związane_z_realizacją_GPPiRPA.pdf
  161 KB
 • Zał_1d_Dochody_i_wydatki_realizowane_na_podstawie_Ustawy_Prawo_Ochrony_Środowiska.pdf
  237 KB
 • Zał_1e_Dochody_i_wydatki_związane_z_realizacją_ustawy_o_utrzymaniu_porządku_i_czystości_w_gminach.pdf
  131 KB
 • Zał_1f_Dochody_i_wydatki_ze_środków_RF_Polski_Ład.pdf
  132 KB
 • Zał_1g_Dochody_i_wydatki_ze_środków_RF_Rozwoju_Dróg.pdf
  125 KB
 • Zał_1h_Dochody_i_wydatki_ze_środków_RP_Odbudowy_Zabytków.pdf
  129 KB
 • Zał_1i_Dochody_i_wydatki_ze_środków_Funduszu_Pomocy.pdf
  124 KB
 • Zał_2_Wydatki_ogółem_według_klasyfikacji_budżetowej.pdf
  1 MB
 • Zał_2a_Wydatki_inwestycyjne.pdf
  163 KB
 • Zał_3_Przychody_budżetu.pdf
  136 KB
 • Zał_4_Dochody_i_wydatki_na_zadania_zlecone.pdf
  157 KB
 • Zał_5_Dochody_i_wydatki_na_podst.porozumień.pdf
  143 KB
 • Zał_6_Dotacje_podmiotowe_dla_podmiotów_nienależących_do_SFP.pdf
  126 KB
 • Zał_7_Dotacje_podmiotowe_dla_podmiotów_SFP.pdf
  110 KB
 • Zał_9_Dotacje_celowe_na_zadania_własne_dla_jednostek_SFP.pdf
  111 KB
 • Zał_10_Dotacje_celowe_na_pomoc_innym_JST.pdf
  224 KB
 • Zał_8_Dotacje_celowe_na_zadania_własne_dla_jednostek_nienależacych_do_JSFP.pdf
  125 KB
 • Zał_11_Wydatki_jednostek_pomocniczych.pdf
  643 KB
 • Zał_11a_Wydatki_jedn_pomocniczych_wg_sołectw.pdf
  243 KB