Załączniki do pobrania:

 • Zał. 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej
  234 KB
 • Zał. 1a Dochody wg źródeł
  147 KB
 • Zał. 1b Dochody budżetu państwa
  139 KB
 • Zał. 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA
  161 KB
 • Zał. 1d Dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  160 KB
 • Zał. 1e Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
  128 KB
 • Zał. 1f Dochody i wydatki ze środków RFIL
  129 KB
 • Zał. 2 Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022 ogółem
  1 MB
 • Zał. 2a Wydatki inwestycyjne
  149 KB
 • Zał. 3 Przychody i rozchody
  140 KB
 • Zał. 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone
  157 KB
 • Zał. 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień
  143 KB
 • Zał. 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP
  120 KB
 • Zał. 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP
  108 KB
 • Zał. 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP
  124 KB
 • Zał. 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFPZał.
  110 KB
 • 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST.pdf
  227 KB