Załącznki do pobrania:

  • Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
    1 MB
  • Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kołobrzeg
    514 KB