Załączniki do pobrania:

 • Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
  210 KB
 • Autopoprawka nr 1 do proj. budżetu na 2021 r.
  382 KB
 • Autopoprawka nr 2 do proj. budżetu na 2021 r.
  364 KB
 • 1. Opis dochodów
  298 KB
 • 2. Opis wydatków
  588 KB
 • 3. Opis przychodów i rozchodów
  187 KB
 • 4a. Biblioteka - Roczny Program działalności
  229 KB
 • 4b. Biblioteka - Plan finansowy - zadania
  204 KB
 • 4c. Biblioteka - Plan finansowy - klasyfikacja
  191 KB