Załączniki do pobrania:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
  96 KB
 • 1.Opis dochodów
  601 KB
 • 2.Opis wydatków
  2 MB
 • 3.Opis wydatków majątkowych
  583 KB
 • 4.Opis przychodów i rozchodów
  298 KB
 • zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej
  310 KB
 • zał 1a Dochody wg źródeł
  232 KB
 • zał 1b Dochody budżetu państwa
  283 KB
 • zał 1c Dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol
  279 KB
 • zał 2 Wydatki ogółem
  407 KB
 • zał 2a Wydatki na GPPiRP
  156 KB
 • zał 2b Wydatki inwestycyjne
  266 KB
 • zał 3 Przychody i rozchody
  167 KB
 • zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone
  261 KB
 • zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień
  203 KB
 • zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP
  158 KB
 • zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP
  196 KB
 • zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP
  210 KB
 • zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP.
  201 KB
 • zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST
  330 KB
 • zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych
  371 KB