Załączniki do pobrania:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
  100 KB
 • 1.Opis dochodów
  597 KB
 • 2.Opis wydatków
  2 MB
 • 3.Opis wydatków majątkowych
  459 KB
 • 4.Opis przychodów i rozchodów
  304 KB
 • zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej
  302 KB
 • zał 1a dochody wg źródeł
  234 KB
 • zał 1b dochody budżetu państwa
  280 KB
 • zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol
  277 KB
 • zał 2 wydatki ogółem
  406 KB
 • zał 2a wydatki na GPPiRPA
  155 KB
 • zał 2b Zadania inwestycyjne
  141 KB
 • zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne
  201 KB
 • zał 3 Przychody i rozchody
  167 KB
 • zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone
  259 KB
 • zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień
  201 KB
 • zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP
  158 KB
 • zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP
  195 KB
 • zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP
  207 KB
 • zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP
  198 KB
 • zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST
  332 KB
 • zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych
  359 KB