Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania:

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok nr druku 131

104 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 nr druku 132

68 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok nr druku 133

126 KBPobierz

Załącznik Nr 1

30 KBPobierz

Załącznik Nr 2

32 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2012 - 2024 nr druku 134

81 KBPobierz

Załącznik Nr 1

375 KBPobierz

Załącznik Nr 2

60 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Stary Borek nr druku 129

826 KBPobierz

Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo dla części ob. ew. Stary Borek

76 KBPobierz

Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo dla części ob. ew. Stary Borek

124 KBPobierz
113 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy Kołobrzeg nr druku 136

11.9 KBPobierz