Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa bioelektrowni do produkcji energii i bionawozów zlokalizowanej na dz. nr 306/4 obręb ewidencyjny Korzystno, gm. Kolobrzeg”

54 KBPobierz