Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania:

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok nr druku 123

70 KBPobierz

Załącznik Nr 1

24 KBPobierz

Załącznik Nr 2

27 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych nr druku 125

37 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Zieleniewo) nr druku 126

12.6 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy kołobrzeg na rok 2012 nr druku 127

16.2 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych nr druku 128

14.3 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Drzonowo) nr druku 124

12.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 130

33 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części ob. ew. Stary Borek nr druku 129

875 KBPobierz

Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo dla części ob. ew. Stary Borek

76 KBPobierz

Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo dla części ob. ew. Stary Borek

124 KBPobierz