Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok - nr druku 109

95 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

24 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2024 nr druku 110

112 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

434 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

60 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki nr druku 111

105 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Budzistowo nr druku 112

118 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Stary Borek ) nr druku 113

113 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 114

111 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Kołobrzeg nr druku 115

113 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 116

109 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa nr druku 117

128 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Kołobrzeg za park gminny i nadania mu imienia Lecha Leciejewicza nr druku 118

113 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2012 roku nr druku 119

117 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik -Program

272 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych nr druku 121

110 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 120

16.5 KBPobierzPodgląd pliku