Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

W związku ze złożonym dnia 30 września 2011 r. wnioskiem o dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym  kościele  parafialnym pw. Chrystusa Króla w Korzystnie,  dotacja została ujęta w uchwalonym przez Radę Gminy budżecie Gminy Kołobrzeg na 2012 r.