Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Rozliczono dotację dotyczącą zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Sarbii – „GRUPA UKRZYŻOWANIA” XV wiek.
Sprawdzono zgodnie z zawartą umową nr 11/11 pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i nie stwierdzono nieprawidłowości.