Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM.

Wymagane dokumenty:

Odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

·     faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

·     odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 16 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Terminy składania wniosku w 2018 roku

·     od 01 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku;

·     od 01 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2018 roku w terminie:

·     03 – 30 kwietnia 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

·     01 – 31 października 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 17 – Dariusz Dembski inspektor ds. księgowości podatkowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1340 z późn. zm.).

Wniosek do pobrania lub wypełnienia

291 KBPobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

17.2 KBPobierz

Oświadczenie przedstawione przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

28 KBPobierz