Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM.

Wymagane dokumenty:

Odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

·     faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

·     odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 16 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Terminy składania wniosku w 2016 roku

·     od 01 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku;

·     od 01 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 roku w terminie:

·     01 – 29 kwietnia 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

·     01 – 31 października 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Kołobrzeg – pokój nr 17 – Dariusz Dembski inspektor ds. księgowości podatkowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 52, poz. 379 z późn. zm.).

<xml> </xml>

Wniosek do pobrania lub wypełnienia

291 KBPobierz