Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

 

Informuje się mieszkańców Gminy Kołobrzeg o obowiązujących w 2012 r.  nowych stawkach opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

 Opłaty za dostarczoną wodę :

 

 

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn.

       miary

cena/stawka w zł

cena/stawka

w zł

 

 

netto

 

z VAT 8%

1

GOSPODARSTWA DOMOWE

 

 m³

2,79

3,01

2

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE

 

 m³

2,78

3,00

3

POZOSTALI ODBIORCY

 

 m³

2,80

3,02

 

Opłaty za odprowadzone i oczyszczone ścieki:

 

 

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn.

 miary

cena/stawka

w zł

cena/stawka

w zł

 

 

 netto

 

 z VAT 8%

1

GOSPODARSTWA DOMOWE

 

4,08

4,41

2

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE

        m³

 

4,59

4,96

3

POZOSTALI ODBIORCY

 

        m³

4,59

4,96

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Jedn.

    miary

cena w zł netto

cena w zł

z VAT 23%

1

OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

za

zadanie

55,00

67,65

2

OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

za

zadanie

55,00

67,65

3

OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ŁĄCZNIE ZGŁOSZONEJ DO ODBIORU

za

zadanie

85,00

104,55

 

 Podstawa: Uchwała nr xiv/179/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.