Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

 Kołobrzeg 09 listopada 2011 r.

 

Wyniki

konsultacji projektu

uchwały Rady Gminy Kołobrzeg

 

            Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie : programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2012r.

            Konsultacje rozpoczęto 12.10.2011 r. i zakończono 19.10. 2011r.

            Opinie i uwagi można było składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kołobrzeg lub przesłać drogą elektroniczną. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

            Stwierdza się, że w w/w terminie konsultacji, nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu .