Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączni do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Stary Borek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

33 KBPobierz