Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie

informuje o wynikach konkursu ofert

– dzierżawa stołówki szkolnej –

ogłoszonego 8 września 2011 r.


Na konkurs wpłynęły oferty od 5 oferentów.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego komisja wyłoniła następującą najkorzystniejszą ofertę:

- FOOD  INVESTMENT S.A., Podmiot zarządzający obiektami żywienia zbiorowego.

 

DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ im. MIESZKA I W DRZONOWIE

mgr Pelagia Staniul

                                                                                                                                                                                                               

Drzonowo, dnia 23.09.2011r.