Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Urząd Gminy Kołobrzeg informuje, że w terminie od 26 września do 7 października 2011 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tworzenie i rozwój mikoroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich. Program przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub mających zamiar ją rozpocząć.

Maksymalna możliwa do otrzymania kwota dofinansowania wynosi 300.000 zł. Jej wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowanych w tym m. in. budowa lub modernizacja obiektów budowlanych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych), zakup sprzętu i wyposażenia, częściowa refundacja kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Istnieje możliwość otrzymania zaliczki na realizację projektu.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, stronie Centrum Doradztwa Rolniczego: www.cdr.gov.pl oraz stronie Ministerstwa Rolnictwa: www.minrol.gov.pl.

Bezpłatna infolinia ARiMR:  800 380 084

Dodatkowe informacje

282 KBPobierz