Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY
Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Regionalny Partner Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży zaprasza do uczestnictwa w regionalnym
Konkursie Grantowym Równać Szanse 2011

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające
sięnie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31
lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i
gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans
na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 59 8401370, 601145574, bezpłatna infolinia: 800300594 czynna od
pon-pt. od.9.00-16.00 (z tel. stacjonarnego),
e-mail:slupsk@wolontariat.org.pl

 Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zasady konkursu

172 KBPobierz

Instrukcja jak złożyć wniosek

1.0 MBPobierz

Formularz wniosku

256 KBPobierz

Kryteria merytoryczne

107 KBPobierz