Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

W myśl postanowień § 37 oraz § 38 Statutu Gminy Kołobrzeg radny ma prawo składania interpelacji i zapytań kierowanych do Wójta Gminy.

Poniżej publikowane są interpelacje i zapytania oraz wnioski złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji i zapytań , wniosków wygłoszonych ustnie podczas Sesji Rady Gminy wraz z odpowiedziami

W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań, wniosków ,tez lub odpowiedzi na interpelacje i zapytania i wnioski występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.