Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 02.06.2011 r.o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa regionalnego zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych w Korzyścienku koło Kołobrzegu dz. nr 314/11, 311/5, 314/4, 314/5 obręb ewidencyjny Korzystno, gm. Kołobrzeg; 414/1, 414/13, 414/15, 413 obręb ewidencyjny Nr 9 Miasto Kołobrzeg

78 KBPobierz