Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

 W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz, 277).
Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie prace spisowe prowadzone są przez wojewódzkie (z siedzibą w każdym urzędzie statystycznym) i gminne biura spisowe (z siedzibą w każdym urzędzie gminy).
W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. rachmistrzowie spisowi będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń elektronicznych wyposażonych w aplikacje niezbędne do przeprowadzenia spisu. Rachmistrz spisowy jest osobą przeszkoloną z zakresu tematyki powszechnego spisu ludności i mieszkań jak również z obsługi urządzenia elektronicznego. Podczas pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydal identyfikator. Zgodnie z zapisami przywołanej ustawy rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Rachmistrz spisowy może prowadzić spis tylko i wyłącznie za okazaniem identyfikatora oraz jest poinformowany o odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy statystycznej. Rachmistrz spisowy zebrane dane bezpośrednio wprowadza do urządzenia elektronicznego. Dane spisowe objęte są ochrona prawną. Rachmistrz spisowy zebranymi danymi nie może dowolnie dysponować, udostępniać ich osobom trzecim ani kopiować. Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym po numerem  792092288.

Lider  Gminny
KRYCIŃSKA   Małgorzata  792092288

Rachmistrze spisowi :
GRZYWA  Urszula
KOŁODZIEJSKA  Karolina
LEWANDOWSKA Katarzyna
WARSICKA Agnieszka

Więcej informacji na temet spisu na stronach internetowych:

www.spis.gov.pl

www.stat.gov.pl