Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Komunikat


 
           W związku z upływem w styczniu 2011 roku dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydanych od 2001 uprzejmie proszę mieszkańców Gminy Kołobrzeg o sprawdzenie terminu ważności posiadanych dowodów osobistych.
Dowody te będą automatycznie unieważniane przez Informatyczny System Wydawania Dowodów z upływem 10 lat od ich wyprodukowania. Nie będzie brana w tym przypadku data odbioru dowodu osobistego. W związku z powyższym konieczne jest sprawdzenie daty ważności dowodu osobistego. W przypadku, gdy data ważności dowodu jest krótsza  niż  trzy  miesiące  należy złożyć wniosek o wydanie dowodu w Urzędzie Gminy Kołobrzeg  pokój  Nr  11 przynajmniej na miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu ważności. Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.


                                                               Wójt Gminy
                                                                Kołobrzeg