Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

W związku ze złożonym dnia 29.09.2010 r. wnioskiem o dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii-"grupa ukrzyżowania" XV wiek, informujemy o jej udzieleniu. Dotacja została ujęta w uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 14.02.2011 r. budżecie Gminy Kołobrzeg na 2011 r.