Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Sprzedaż końcowa paliwa stałego – węgla

OGŁOSZENIE

Gmina Kołobrzeg ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w cenie 1 800,00 zł/brutto za tonę.

Mieszkańcy do 30 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o zakup węgla.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie wynosi:

– orzech – 0,88 t

Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 94 1240 6654 1111 0000 4967 1988 .

W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko osoby, na którą został złożony wniosek,

- adres wnioskodawcy zgodny z wnioskiem o zakup,

- ilość zamawianego węgla.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

  1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe.
  2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 35 30 445.


Wniosek o preferencyjny zakup węgla (sprzedaż końcowa)

17.6 KBPobierzPodgląd pliku