Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zbiór Przepisów Gminnych

Zgodnie z art. 28 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, zmiany: z 2007 r. Nr  75, poz. 451) urząd gminy zobowiązany jest do prowadzenia  zbioru przepisów gminnych.
Na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy Kołobrzeg w ramach zbioru przepisów gminnych prowadzony jest:
- rejestr uchwał rady gminy Kołobrzeg,
- rejestr zarządzeń wójta Gminy Kołobrzeg,
- zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez radę gminy Kołobrzeg.
- znajduje się również zbiór oprawianych rocznikowo Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Wyżej wymienione zbiory są dostępne do powszechnego wglądu w siedzibie Biura Rady Gminy Kołobrzeg w godzinach pracy urzędu gminy tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
Uchwały rady gminy Kołobrzeg, zarządzenia Wójta Gminy Kołobrzeg oraz zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez radę gminy Kołobrzeg, podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych, umieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy Kołobrzeg.