Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok nr druku 461

276 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

197 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

187 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2023 r. nr druku 462

207 KBPobierzPodgląd pliku

PROGRAM opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2023 roku

233 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030 nr druku 463

199 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr druku 464

205 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nr druku 465

288 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Zieleniewo nr druku 466

508 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołobrzeg na lata 2023-2026 nr druku 467

191 KBPobierzPodgląd pliku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KOŁOBRZEG NA LATA 2023-2026

632 KBPobierzPodgląd pliku