Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 06.03.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę urządzenia wodnego, tj. wielootworowego ujęcia wód podziemnych „Bogucino-Rościęcino” poprzez likwidację obiektów (Studni) umożliwiających pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 3 i 29A dz. nr 124 obręb ewidencyjny Obroty, dz. nr 23 obręb ewidencyjny Rościęcino, gmina Kołobrzeg

283 KBPobierzPodgląd pliku