Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/248/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 448

378 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy nr druku 449

281 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

187 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

200 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

146 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023 - 2033 nr druku 450

193 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

327 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

354 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

359 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg nr druku 451,

189 KBPobierzPodgląd pliku

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nr druku 452,

412 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały

355 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Rościęcino, przy drodze gminnej nr druku 453,

386 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu przewozu dzieci , młodzieży i uczniów do placówek oświatowych nr druku 454,

204 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk strzeżonych na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Kołobrzeg nr druku 455,

360 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin kąpielisk

489 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 456,

383 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ( ob. ew. Kądzielno) nr druku 457,

279 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ( ob. ew. Kądzielno) ,

319 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych nr druku 458.

194 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie

640 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

291 KBPobierzPodgląd pliku