Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg

Dokumenty do pobrania:

Zmiana studium - tekst 2012

1.7 MBPobierz

studium załącznik graficzny - format jpg

11.4 MBPobierz