Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

236 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1a Dochody wg źródeł

153 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1b Dochody budżetu państwa

140 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA

162 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1d Dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

162 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1e Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

131 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1f Dochody i wydatki ze środków RF Polski Ład

132 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1g Dochody i wydatki ze środków RFIL - COVID

118 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 2 Wydatki ogólem wg klasyfikacji budżetowej

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał 2a Wydatki inwestycyjne

156 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 3 Przychody i rozchody

143 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

157 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

143 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

109 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

126 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

110 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

240 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

639 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 11a Wydatki jednostek pomocniczych wg sołectw

229 KBPobierzPodgląd pliku