Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Budżet 2007

Budżet 2007

zał 12 Prognoza długu publicznego.xls

186 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW.xls

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe.xls

35 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje podmiotowe.xls

34 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje przedmiotowe.xls

35 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 dochody i wydatki na podst.porozumień.xls

166 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki zadania zlecone.xls

51 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 Przychody i rozchody 2007.xls

175 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3b Zakupy inwestycyjne.xls

35 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3a Zadania inwestycyjne.xls

35 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 WPI.xls

26 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki GPPiRPA.xls

150 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem.xls

94 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol.xls

35 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa.xls

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł.xls

77 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1 dochody wg paragrafów.xls

55 KBPobierzPodgląd pliku

zał 12a Prognoza długu publicznego.xls

191 KBPobierzPodgląd pliku

2.Opis dochodów i wydatków.doc

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

1.Wprowadzenie.doc

323 KBPobierzPodgląd pliku

1.UCHWAŁA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA ROK 2007.doc

49 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO o prognozie dlugu publicznego gminy kolobrzeg.pdf

179 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sprawie projektu budżetu.pdf

174 KBPobierzPodgląd pliku