Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki tabelaryczne do budżetu 2009r.

Załączniki do pobrania:

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

67 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol.

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

61 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki na GPPiRPA

156 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody 2009

181 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 WPI

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4a Zadania inwestycyjne

27 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4b plan wyd.na zakupy inwestycyjne

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4c Limity wydatków na projekty real w ramach programów operacyjnych

26 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki na zadania zlecone

43 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 dochody i wydatki na podst.porozumień

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

24 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje przedmiotowe

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje podmiotowe

40 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe

42 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10a Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne Zakładu Budżetowego

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Dotacje celowe na pomoc innym JST

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał 12 Plan przychodów i wydatków GFOŚ

28 KBPobierzPodgląd pliku