Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt budżetu na 2010rok - cześć tabelaryczna - dokumenty

Załączniki do pobrania:

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

64 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł

25 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa

24 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol.

42 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

67 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki na GPPiRPA

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody 2010

178 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 WPI

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4a Zadania inwestycyjne

26 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4b plan wyd.na zakupy inwestycyjne

39 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4c Limity wydatków na projekty real w ramach programów operacyjnych

25 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki na zadania zlecone

39 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 dochody i wydatki na podst.porozumień

154 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego

20 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje przedmiotowe

38 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

38 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9a Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

37 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10a Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne Zakładu Budżetowego

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10b Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do SFP

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Dotacje celowe na pomoc innym JST 2010

20 KBPobierzPodgląd pliku

zał 12 Plan przychodów i wydatków GFOŚ

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał 13 Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki

55 KBPobierzPodgląd pliku