Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt budżetu na 2011r. - część tabelaryczna

załączniki do pobrania:

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

74 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa

25 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol.

42 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

77 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki na GPPiRPA

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2b Zadania inwestycyjne

37 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

183 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

48 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

162 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

45 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

42 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

26 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki

29 KBPobierzPodgląd pliku